Atlanta, GA USA a Praha, 4. srpna 2005
Global Payments Inc. (NYSE:GPN), vedoucí světový poskytovatel služeb v oblasti elektronického zpracování plateb oznámil, že jím majoritně vlastněná akciová společnost MUZO uzavřela smlouvu s BAWAG Bank o poskytování služeb při vydávání kreditních karet v České republice, a to včetně card management systému, personalizace karet, tisku a distribuce PIN kódů, tisku výpisů a jejich distribuce. MUZO bude poskytovat také autorizační služby při transakcích kreditními kartami, které BAWAG Bank vydá svým klientům v České republice.

Atlanta, GA USA a Praha, 17. srpna 2005
Global Payments Inc. (NYSE:GPN), vedoucí světový poskytovatel služeb v oblasti elektronického zpracování plateb oznámil, že jím majoritně vlastněná akciová společnost MUZO uzavřela se společností Diners Club dohodu o poskytování služeb personalizace platebních karet. V současné době v České republice MUZO pro Diners Club již provádí zpracování platebních transakcí a poskytuje autorizační služby.